Sanocon

Det moderna miljöföretaget

Sanocon Miljö & Sanering är ett ackrediterat och ledande miljöföretag som verkar i hela Sverige. Med oss kan du räkna med att få de bästa miljö- och resursriktiga lösningarna.

Miljövänligt genomförande

Sanocon genomför sina tjänster på ett miljö- och riskmedvetet tillvägagångssätt. Sanocon använder moderna rengöringsmetoder och utrustning för ett säkert, effektivt och miljövänligt genomförande.

Ackrediterat enligt Swedac  för cisternkontroll

Sanocon har lång erfarenhet och kunskap inom industrirengöring samt kontroller. Sanocon har en hög kunskap inom miljö- och kvalitet och arbetar med att ständigt förbättra sig inom området. Bolaget är ackrediterat enligt Swedac ISO/IEC 17020(C) för cisternkontroll.