Hållbarhet

I framkant av utvecklingen

Vimab Groups alla affärsområden handlar om att renovera, sanera, återvinna, byta ut och förbättra, inom i princip all industri. Vi har tydliga miljömål och vill vara i framkant av utvecklingen.

Miljöcertifierat företag

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vårt miljöarbete ska kännetecknas av en helhetssyn, kontinuerlig förbättring, förebyggande av föroreningar och effektivt resursutnyttjande. I praktiken innebär detta bl. a att vi följer tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav, att vi aktivt söker alternativ för att sänka vår energiförbrukning samt minska utsläpp från transporter och att vi avsätter tid och resurser för att utbilda vår personal och därmed skapa ett aktivt engagemang för miljö och hållbarhet i verksamheten.

Vi driver utvecklingen i klimatarbetet

Koncernen satsar stort inom området för större industribatterier genom dotterbolaget Vimab BESS. Vi vill driva utvecklingen och vi tror att energilagring är en nyckel i klimatarbetet.

Hållbarhet på Vimab Group

Vimab Groups olika verksamhetsområden och branscher såsom ventilservice för kraft & värmeverk, kärnkraftverk och petrokemibranschen, och sanering av svårtillgängliga oljetankers, kräver utbildad personal, lång erfarenhet och flera certifieringar och tillstånd. Det ställer höga krav på vår organisation att följa koncernens miljö- och hållbarhetsmål i varje projekt.