Fokus på svensk innovation & hållbarhet

Vår företagsgrupp främjar miljön på olika sätt genom våra dotterbolag och intressebolag. Vi håller vattenkraften levande i Norrland, industrin miljösäker över hela Sverige och sanerar olja och kemikalier. Vi renar dricksvatten och matavfall och dessutom har vi startat en ny verksamhet inom industribatterier där vi säljer, driftar, och underhåller stora batterier som hjälper att hålla elförbrukning och eltillförsel på låga och säkra nivåer.

ESG-compliant?
Självklart!

Hållbara företag och hållbara investeringar handlar om hur bolag agerar med hänsyn till miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Vimab Group har arbetat med ESG långt innan begreppet blev vedertaget. De olika dotterbolagens affärsområden handlar om att renovera, sanera, återvinna, byta ut och förbättra, inom i princip all industri. Nu tar vi det ännu ett steg genom vår stora satsning på industribatterier. Vimab BESS tar sikte på att bli den största leverantören av stora batterier i Skandinavien. Målet med detta är, som för resten av koncernen, att främja miljö och industri med lönsamma, miljöfrämjande och energieffektiva lösningar.

Ser du det vi ser?

Med intelligenta lösningar inom service, sanering och energi går det att öka lönsamheten för industrin samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan. Det är en myt att det är dyrare att vara mer miljövänlig! Tvärtom.

Vi har hela paketet, faktiskt

 

Genom vår arsenal av innovativa företag inom olika
och unika branscher – kan vi erbjuda våra kunder ett helhetspaket med hållbar och högteknologisk service, drift, sanering och återvinning.