Clear Industry

15 mars 2022

Vimab Groups intressebolag Josabs köp av det kinesiska matåtervinningsföretaget Clear Industry, innebär stora affärsmöjligheter för Vimab på den kinesiska marknaden. Köpet av Clear Industry innebär att helårsprognosen för Josab 2022 är en vinst före finansiella poster på XX kr.