Press & Nyheter

Vimab Group

Vimab Group är i ständig rörelse, förbättring och utveckling. Framsteg och pressnyttig information som berör alla bolag i Vimabkoncernen – dessa hittar ni precis här nedanför.

29 juli 2022

VIMAB GROUP AB godkända för listning på Nasdaq First North

I samband med extra bolagsstämman 27 juli 2022 togs de sista stegen mot börsen och VIMAB GROUP är nu publikt...

Läs mer
3 juni 2022

HEADSENT AB (PUBL) HAR INGÅTT VILLKORAT AVTAL OM OMVÄNT FÖRVÄRV AV VIMAB HOLDING AB

Headsent AB (publ) (”Headsent” eller ”Bolaget”) har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga stamaktier i VIMAB Holding AB...

Läs mer
15 mars 2022

IMI Critical Engineering

Vimab AB säkrar fler utlandsuppdrag via samarbete med IMI Critical Engineering. IMI är ledande aktör i Europa och världen inom...

Läs mer
15 mars 2022

Larslap

Larslap investerar i en ny packningsmaskin under våren 2022. Detta kommer generera skalfördelar i koncernen och minskade ledtider i många...

Läs mer
15 mars 2022

Nya hemsidor

Vimab Group lanserar nya hemsidor för alla bolag i koncernen!

Läs mer
15 mars 2022

Clear Industry

Vimab Groups intressebolag Josabs köp av det kinesiska matåtervinningsföretaget Clear Industry, innebär stora affärsmöjligheter för Vimab på den kinesiska marknaden....

Läs mer
15 mars 2022

Vimab Group anställer ny försäljningschef

Vimab Group anställer ny försäljningschef på koncernnivå, Philip Appelsved. Philip kommer närmast från WoodEye/Microtec AB där han ansvarat för försäljning...

Läs mer
15 mars 2022

Vårt nya ansikte utåt

Vimab Group har fått en sprillans ny logotyp och hemsida för att fronta vårt arbete på bästa sätt.

Läs mer
15 mars 2022

Framtidens batterianläggningar

Stora försäljning, service och driftsatsningar mot Europas största batterianläggningar.

Läs mer
15 mars 2022

Marknadsledande i Sverige

Dotterbolaget Vimab är marknadsledande i Sverige inom ventilservice.

Läs mer