Certifieringar

Våra certifieringar

Vimab Group har de certifieringar koncernens olika branscher och verksamhetsområde kräver.

Vimab AB

Vimab AB är bl.a certifierade enligt ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem som gör att du som kund kan vara säker på att vi ständigt arbetar med kvalitetförbättringar på våra tjänster och produkter.

Sanocon AB

Sanocon AB har yrkestrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelen. Det gör att du kan vara säker på att vi har erfarenhet, kunskap och utrustning för att utföra ett uppdrag

Steambox AB

Steambox AB och Vimab AB är certifierade enligt ISO 14001, den globala miljöledningsstandarden. Med hjälp av den internationella standarden skapas förutsättningar att förbättra vår miljöprestanda så att Vimab Group når sina hållbarhetsmål.