TankTech

Högteknologisk tankrengöringsutrustning

Tanktech tillverkar och utvecklar högteknologisk tankrengöringsutrustning för industrin.

Säkert & effektivt

Tanktech ger kunden möjlighet till snabb, effektiv och säker tankrengöring.

Vår grundtanke

Tanktech tillverkar och utvecklar mobil utrustning för effektiv och miljömedveten rengöring av industritankar och bergrum. Grundtanken har varit att skapa en säkrare arbetsplats för användare, tankägare och tredje part.

Mångårig erfarenhet

Tanktech har sedan starten testat och utvecklat det egenutvecklade mobila rengöringssystemet för att passa den nordiska marknaden. Tanktechs kompentens kommer från mångårig erfarenhet från både industrisanering, teknik och armaturbranschen.