Vimab Decon

Det moderna miljöföretaget

Vimab Decon är ett ackrediterat och ledande miljöföretag som verkar i hela Sverige. Med oss kan du räkna med att få de bästa miljö- och resursriktiga lösningarna.

Miljövänligt genomförande

Vimab Decon genomför sina tjänster på ett miljö- och riskmedvetet tillvägagångssätt. Vimab Decon använder moderna rengöringsmetoder och utrustning för ett säkert, effektivt och miljövänligt genomförande.

Ackrediterat enligt Swedac  för cisternkontroll

Vimab Decon har lång erfarenhet och kunskap inom industrirengöring samt kontroller och en hög kunskap inom miljö- och kvalitet och arbetar med att ständigt förbättra sig inom området. Bolaget är ackrediterat enligt Swedac ISO/IEC 17020(C) för cisternkontroll.