VIMAB Sveriges största företag inom ventilservice.

VIMAB utför ventilservice till i stort sett hela svenska kraft-, vatten-, och tillverkningsindustrin.

VIMAB ser till att inget läcker!

Läckage på grund av dåligt underhållna ventiler kan skapa både farlig miljöpåverkan och stora kostnader för företag. Dessutom skapar dåligt underhållna ventiler produktionsstörningar som direkt påverkar ett företags vinst.

VIMABs erfarenhet och kompetens är något som kommit med åren.

Sedan 1986 har bolaget utvecklat dess kunskap, arbetsmetoder och verktyg. Kvalitetssäkring är något som har varit med sedan start och är idag självklart både kvalitets- och miljöcertifierade.VIMAB tar ansvar för att kundens ventiler presterar optimalt och fungerar på ett säkert sätt dag ut och dag in. Året runt.