Vimab Group hires a new sales manager

15 March 2022

Vimab Group anställer ny försäljningschef på koncernnivå, Philip Appelsved. Philip kommer närmast från WoodEye/Microtec AB där han ansvarat för försäljning i södra Europa och Latinamerika. Philip börjar hos oss i april 2022.