Larslap

15 March 2022

Larslap investerar i en ny packningsmaskin under våren 2022. Detta kommer generera skalfördelar i koncernen och minskade ledtider i många projekt- och serviceuppdrag.